english
> Acasa
> Despre noi
> Activitati
> Proiecte
> Revista ABAC
> Diplome
> Ajutor / donatii
> Informatii utile
> Noutati
> Contact

 

 

inapoi

"ETTAD - Posibilitatea profesorilor si a instructorilor de a îmbunatati accesul adultilor la educatie"

Linia de finantare: Comisia Europeana, Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vietii 2007-2013, Programul sectorial Grundtvig - Proiecte multilaterale

Durata: 01.12.2007 - 30.11.2009

Scurta descriere a proiectului :

Proiectul ETTAD va da posibilitate profesorilor şi instructorilor să ajute la integrarea persoanelor cu dizabilităţi la procesul de educaţie a adulţilor prin înlăturarea barierelor care le limitează intrarea şi participarea cu succes. Un astfel de progres va deschide persoanelor cu dizabilităţi o multitudine de oportunităţi de a învăţa şi de a se dezvolta ceea ce constituie un pas important în procesul de reducere a discriminării faţă de aceste persoane. Deplinul acces pentru persoanele cu dizabilităţi la educaţia adulţilor necesită modificări în procesul de predare, de învăţare şi de evaluare: profesorii şi instructorii sunt cei mai indicaţi să facă acest lucru deşi în mod normal nu au experienţă şi nici practică în acest domeniu. ETTAD va transfera spre educaţia adulţilor, prin intermediul unui proces de revizuire amănunţită şi adaptare a resurselor, o parte din educaţia terţiară care a avut succes.
Vor participa două noi ţări (Romania şi Turcia) şi vor fi elaborate noi pagini de internet în toate cele cinci ţări participante. Aceasta va constitui o resursă importantă,  care trebuie conturată chiar de la începutul cât şi pe parcursul instruirii profesorului/ instructorului. Aceasta va fi completată cu o trusă de instrumente pentru identificarea nevoilor cadrelor de conducere şi materiale care să ajute la rezolvarea acestor nevoi. Parteneriatul include o experienţă variată puternică şi grupuri de utilizatori şi este bine integrat în reţelele celor care deţin informaţiile la nivel naţional şi european. Impactul proiectului va atrage atenţia şi va da posibilitate celor implicaţi să răspundă, să crească participarea persoanelor cu dizabilităţi la educaţia adulţilor  - ceea ce s-a dovedit a fi o combinaţie puternică în stimularea schimbării în educaţia terţiară.

Obiective:

1. Calitatea, în procesul de învăţare pe toată durata vieţii, se realizează numai dacă este vorba de calitatea tuturor oportunităţilor pe care ar trebui să le ofere linia dominantă a educaţiei adulţilor pentru a fi deschisă tuturor. De prea multe ori persoanele cu dizabilităţi nu pot participa datorită unor bariere care pot fi evitate (deseori ne-intenţionate) apărute în modul de organizare şi desfăşurare a  procesul de învăţare şi de predare. ETTAD va ajuta personalul să îndepărteze aceste bariere aducând o contribuţie importantă la realizarea unei calităţi reale.
2. Persoanele cu dizabilităţi au o rată scăzută a participării de orice fel: măsurile luate pentru îmbunătăţirea prevederii pentru ei va îmbunătăţii această rată a participării. Acest lucru este foarte important pentru persoanele mai în vârstă, datorită faptului ca rata dizabilităţii creşte odată cu vârsta. Este de asemenea clar, că de măsurile luate pentru a imbunătăţi prevederile pentru persoanele cu dizabilităţi beneficiază şi alte grupuri dezavantajate.
3. Întreaga gamă de oportunităţi ale procesului de învăţare pe toată durata vieţii vor fi deschise persoanelor cu dizabilităţi numai prin accesul la prevederea principală. ETTAD va aduce o contribuţie importantă la acest obiectiv prin asigurarea de profesori şi instructori, folosind o resursă care a fost utilizată - SCIPS, şi internet pentru a îmbunătăţi accesibilitatea la cursurile lor pentru persoanele cu dizabilităţi.
4. ETTAD preia din produsele inovative dezvoltate şi testate în proiectele anterioare în cadrul programelor Comunităţii Europene şi în Marea Britanie: aceasta crează o bază solidă pentru schimbul de bună practică pentru a corespunde provocării de a asigura oportunităţi pentru persoanele cu dizabilităţi, o provocare care este valabilă în întreaga Europă şi de care profesorii şi instructorii sunt din ce în ce mai conştienţi.
5. Persoanele cu dizabilităţi se regăsesc în grupuri foarte vulnerabile faţă de dezavantajele de pe piaţa muncii şi în educaţie şi instruire. Dacă profesorilor li se dă posibilitatea de a face modificări rezonabile cursurilor lor, acest lucru poate îmbunătăţi radical oportunităţile de participare pentru persoanele cu dizabilităţi. Facilităţile  separate nu constituie o alegere de preferată a persoanelor cu dizabilităţi (sau a persoanelor mai în vârstă care au dobândit dizabilităţi) – ETTAD va ajuta la crearea unor oportunităţi alternative în cadrul prevederii principale.
6. Resursa online din care se dezvoltă acest proiect furnizează profesorilor şi instructorilor informaţii şi sfaturi bazate pe practicile inovative din întreaga Europă. Acest stimul pentru crearea ei vine din Marea Britanie unde a fost depusă multă muncă în special în educaţia terţiară. ETTAD  va dezvolta resursa existentă pentru a face faţă nevoilor utilizatorilor în cadrul educaţiei pentru adulţi în ţările partenere inclusiv în România, o ţară care nu a fost inclusă anterior, împărtăşind astfel practica între ţări şi noii utilizatori.
7. Resursa online pe care o va dezvolta ETTAD va constitui un sprijin direct pentru îmbunătăţirea pedagogică, dând posibilitate profesorilor să fie mult mai eficienţi în a-i face pe elevi să înveţe. În cadrul ETTAD se va suplimenta cu un instrument care sa analizeze nevoile şi care va ajuta atât pe profesori în mod individual cât şi managementul educaţiei adulţilor pentru a identifica şi evalua nevoile lor în ceea ce priveşte nevoile curente şi potenţiale ale elevilor cu dizabilităţi.
8. În instruirea profesorilor rareori găsim teme referitoare la nevoile elevilor cu dizabilităţi şi mulţi profesori îşi recunosc nevoia de a fi sprijiniţi în această direcţie. Dar este foarte important ca toţi profesorii (nu numai specialiştii) să fie capabili să lucreze cu încredere cu toţi elevii lor. Procesul de identificare a nevoilor de învăţare este un pas important în recunoaşterea faptului că provocarea este una pe care profesorii pot şi ar trebui să o accepte ca fiind responsabilitatea lor. Instrumentul de identificare şi adresare pentru nevoi pe care proiectul îl va dezvolta şi adapta va fi una din cele mai importante contribuţii ale ETTAD.
9. Resursa online pe care o va dezvolta şi adapta ETTAD este concepută să fie folosită atât în instruirea profesorilor iniţială cât şi cea continuă, iar experienţa legată de educaţia terţiară va indica că îndeplineşte o cerinţă importantă. De asemenea, ETTAD va identifica şi adapta un pachet de materiale ajutătoare referitoare la aspecte privind sprijinul pentru elevii cu dizabilităţi care nu sunt legaţi direct de procesul de predare, dar care îl completează, aşa cum ar fi instrumente de ecranare pentru unele dizabilităţi şi linii directoare pentru o prezentare accesibilă a materialelor pentru procesul de învăţare.

Profilul consorţiului:

University of Worcester, UK - coordonator

Marie Curie Association, BG

University of Ioannina, EL

Association H Foundation, RO

Kavrakoglu Management Institute, TR

Rolul partenerului din Romania, Asociatia Fundaţia H

Adaptarea materialelor SCIPS,  a pachetelor şi resurselor, dezvoltarea unei pagini pe internet naţionale, diseminarea şi exploatarea în România, participarea la grupurile de organizare (conducătorul grupului naţional), coordonarea în România şi implicarea deplină în monitorizarea şi evaluarea proiectului.

 

Utilizatori pe termen scurt, beneficiari pe termen lung şi beneficii în cascadă:

Utilizatorii ETTAD imediaţi vor fi: profesorii/instructorii în educaţia pentru adulţi, managerii furnizorilor de educaţie, dezvoltatori de cursuri şi alţii implicaţi in educaţia adulţilor şi în sprijinirea elevilor. Toate aceste grupuri sunt reprezentate prin parteneriatul proiectului dând posibilitatea unui acces imediat la o expertiză esenţială; grupurile de organizare naţionale vor fi selectate pentru a consolida această legătură, împreună cu toţi deţinătorii de informaţii reprezentaţi în fiecare grup.

Beneficiarii principali pe termen mediu şi lung vor fi persoanele cu dizabilităţi (în plus faţă de un număr mai mare decât cei enumeraţi în listă). Cei care participă deja la  procesul educaţiei adulţilor vor experimenta un serviciu mai bun care să corespundă unei înţelegeri şi competenţe imbunătăţite a profesorilor lor şi o bază mult mai informată pe care se sprijină aceste servicii. Aceia care anterior au fost descurajaţi să participe vor avea motive temeinice de a intra în program şi pe parcurs vor fi încurajaţi să facă acest lucru pe măsură ce instituţiile vor face publică această prevedere.

Beneficiile în cascadă sunt directe: o mai bună informare atrage după sine un mai bun proces de predare şi un suport mai bună pentru predare.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati site-ul oficial al proiectului: www.ettad.eu

"Acest proiect este finantat de catre Comisia Europeana in cadrul Programului sectorial Grundtvig - Proiecte Multilaterale. Continutul acestui website reprezinta numai opinia autorilor, Comisia neputand fi considerata responsabila pentru nici o informatie care este inclusa aici."

inapoi


VOCA - Leonardo da Vinci Project
Cititi ultimul articol
 
Noutati

 

1 Octombrie 2018 - A început Proiectul European: PeerCare

O provocare majoră politică și socială în Uniunea Europeană este îmbătrânirea populației și necesitatea de a asigura o îngrijire de calitate pe termen lung pentru numărul crescător de tineri ?i vārstnici dependenți.
Un îngrijitor al familiei este ”oricine, femeie sau bărbaț, care nu este îngrijitor profesionist, dar care, în mod implicit sau prin alegere, se îngrijește de o persoană dependentă în cercul său imediat” (Carta Europeană a îngrijitorilor de familie). Îngrijitorii de familie din întreaga Comunitate Europeană asigură peste 80% din îngrijire, iar femeile asigură aproximativ două treimi din îngrijire, adesea în detrimentul propriei vieți personale, familiale și/sau profesionale. (Centru European pentru Politică și Cercetare Socială, Viena, 2010)

Proiectul PeerCare își propune să contribuie la reducerea simptomelor ”stresului îngrijitorului” prin răspândirea unei noi abordări, cu furnizare de instruire informală, feedback și sprijin pentru îngrijitorii de familie, printr-o rețea online a unei rețele de comunități, cu acces la un itinerar de instruire pentru îmbunătățirea inteligenței emoționale.