english
> Acasa
> Despre noi
> Activitati
> Proiecte
> Revista ABAC
> Diplome
> Ajutor / donatii
> Informatii utile
> Noutati
> Contact

 

 

inapoi

"EQM-PD - Managementul calitatii europene pentru profesionistii care lucreaza cu persoane cu dizabilitati"

Linia de finantare: Comisia Europeana, Programul Leonardo da Vinci

Cod: A/03/B/F/PP-158.027

Durata: 01.11.2003 -30.11.2005

Rezumat

Principalul scop al proiectului a fost definirea unui set de criterii de calitate în activitatea pedagogică desfăşurată pentru persoane cu handicap.
Acest proces de definire a setului de criterii de calitate a inclus stabilirea unui parteneriat şi stabilirea domeniilor relevante de sprijin pentru persoanele cu handicap.
În cadrul parteneriatului au fost incluse instituţii care oferă servicii, instituţii de cercetare, clienţi sau organizaţii client, administraţie.
În ceea ce priveşte domeniile relevante de sprijin pentru persoanele cu handicap, acestea au fost:

  1. formare vocaţională
  2. activităţi lucrative
  3. activităţi de timp liber
  4. asigurarea unui trai decent

Acest concept de a include în acelaşi proiect parteneri şi domenii de sprijin este foarte novator, deoarece în mod curent modelele de management al calităţii în domeniul activităţilor desfăşurate în favoarea persoanelor cu handicap se concentrează în primul rând pe servicii.

Metodele de management al calităţii folosite în producţia industrială nu pot fi implementate în domeniul activităţii cu persoane cu handicap fără adoptarea schimbărilor care se impun.
Activitatea desfăşurată cu persoane cu handicap se bazează în principal pe abordări pedagogice, psihologice şi multidisciplinare. De aceea metodele de management preluate din aria producţiei industriale pot numai să descrie paşii  „producţiei”, dar nu spun foarte mult despre calitatea „produsului” (adică activitatea desfăşurată cu persoane cu handicap).
Până în prezent, cel puţin în Germania, s-au folosit modele de management al calităţii care au dus la un număr mare de încercări de a defini calitatea activităţii cu persoane cu handicap prin măsuri orientate către produs.
Deoarece peisajul serviciilor sociale din Europa este foarte eterogen, fiecare instituţie încearcă să îşi definească propriile sale criterii de calitate. Instituţiile ăncearcă să îşi definească propriile lor criterii de calitate, administraţia încearcă să definească criterii de control, iar instituţiile de control şi consiliere încearcă să îşi implementeze propriile sisteme. Pe de altă parte, specialişţii înşişi, administraţia şi instituţiile care oferă servicii caută să stabilească un dialog şi un set de servicii.
De aceea este necesar:

  1. să se instruiască şi să se califice specialiştii în termeni de „management al calităţii”
  2. să se integreze toţi partenerii posibili în procesul de definire şi instruire
  3. să se integreze cât mai multe domenii posibile (activitate, formare profesională, timp liber)

In cadrul acestui proiecta fost definit un set de criterii de calitate care să fie capabile să descrie activitatea profesională a specialiştilor care lucrează cu persoane cu handicap, au fost instruiţi specialişti (în special cei cu pregătire pedagogică) pentru a putea aprecia calitatea activităţii şi au fost definite standarde europene comparabile.
Proiectul defineşte calitatea activităţii cu persoane cu handicap la un nivel multidimensional şi oferă educaţia necesară specialiştilor care lucrează cu persoane cu handicap în domeniul managementului calităţii.

Pentru mai multe informatii vizitati site-ul oficial al proiectului: www.eqm-pd.com

 

 

inapoi


VOCA - Leonardo da Vinci Project
Cititi ultimul articol
 
Noutati

 

1 Septembrie 2016 - A început Proiectul European: Asistent EU: Dezvoltarea unui curriculum VET pentru profilul asistentului personal pe baza Cadrului European al Calificărilor

Obiectivul principal al proiectului Asistent EU este de a contribui la dezvoltarea și punerea în aplicare a rolului profesional al asistentului (îngrijitorului) personal pentru persoane dependente; pentru realizarea acestui lucru este obligatoriu să se reglementeze atât rolul profesional cât și realizarea de cursuri educaționale în clasificarea națională a ocupațiilor (COR) cât și în cadrul european al calificărilor (CEC).  Proiectul își propune să înceapă să ofere module de învățare despre acest subiect, cu scopul de a face un prim pas pentru o reglementare eficientă a acestui profil profesional în țările europene în care nu este încă dezvoltat.